Dây Da DW

 • Dây Petite Sheffield 14mm Rose Gold

  Dây Petite Sheffield 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite St. Mawes 14mm Rose Gold

  Dây Petite St. Mawes 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu sáng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Bristol 14mm Rose Gold

  Dây Petite Bristol 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu sậm.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Durham 14mm Rose Gold

  Dây Petite Durham 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu tự nhiên.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Reading 14mm Rose Gold

  Dây Petite Reading 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen dập vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite York 14mm Rose Gold

  Dây Petite York 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu dập vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Bondi 14mm Rose Gold

  Dây Petite Bondi 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Black 14mm Silver

  Dây Petite Sheffield 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite St. Mawes 14mm Silver

  Dây Petite St. Mawes 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu sáng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Bristol 14mm Silver

  Dây Petite Bristol 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu sậm.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Durham 14mm Silver

  Dây Petite Durham 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu tự nhiên.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite Reading 14mm Silver

  Dây Petite Reading 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen dập vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Petite York 14mm Silver

  Dây Petite York 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu dập vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Bondi 14mm Silver

  Dây Petite Bondi 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 32mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Sheffield 12mm RoDây Classic Sheffield 12mm Rose Goldse Gold

  Dây Petite Sheffield 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic St. Mawes 12mm Rose Gold

  Dây Petite St. Mawes 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu nhạt.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Bristol 12mm Rose Gold

  Dây Petite Bristol 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Bondi 12mm Rose Gold

  Dây Petite Bondi 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Durham 12mm Rose Gold

  Dây Petite Durham 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu tự nhiên.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Reading 12mm Rose Gold

  Dây Petite Reading 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic York 12mm Rose Gold

  Dây Petite York 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu sậm vân cá sấu.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Sheffield 12mm Silver

  Dây Petite Sheffield 12mm Silver

  Thông số: rộng 12mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic St. Mawes 12mm Silver

  Dây Petite St. Mawes 12mm Silver

  Thông số: rộng 12mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu nhạt.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000
 • Dây Classic Durham 12mm Silver

  Dây Petite Durham 12mm Silver

  Thông số: rộng 12mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Petite 28mm.
  Chất liệu: dây da bê Italia, thuộc bằng dầu thực vật (veg-tan).
  Màu sắc: nâu tự nhiên.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  1.100.000