Classic Cuff

  • -34%
    Vong tay DW Classic Cuff Large Rose Gold

    Vòng Tay Classic Cuff Rose Gold | Large

    Vòng tay Daniel Wellington Classic Cuff Rose Gold được thiết kế tỉ mỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp của đồng hồ DW. Nét đẹp trang nhã của Classic Cuff làm tôn lên kỹ thuật chế tác hoàn hảo đằng sau những thiết kế vượt thời gian của Daniel Wellington.

    Xem bài Review Vòng tay DW Classic Cuff.

    1.430.000 950.000
  • -34%
    Vong tay DW Classic Cuff Small Rose Gold

    Vòng Tay Classic Cuff Rose Gold | Small

    Vòng tay Daniel Wellington Classic Cuff Rose Gold được thiết kế tỉ mỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp của đồng hồ DW. Nét đẹp trang nhã của Classic Cuff làm tôn lên kỹ thuật chế tác hoàn hảo đằng sau những thiết kế vượt thời gian của Daniel Wellington.

    Xem bài Review Vòng tay DW Classic Cuff.

    1.430.000 950.000
  • -34%
    Vong tay DW Classic Cuff Large Silver

    Vòng Tay Classic Cuff Silver | Large

    Vòng tay Daniel Wellington Classic Cuff Silver được thiết kế tỉ mỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp của đồng hồ DW. Nét đẹp trang nhã của Classic Cuff làm tôn lên kỹ thuật chế tác hoàn hảo đằng sau những thiết kế vượt thời gian của Daniel Wellington.

    Xem bài Review Vòng tay DW Classic Cuff.

    1.430.000 950.000
  • -34%
    Vong Tay DW Classic Cuff Small Silver

    Vòng Tay Classic Cuff Silver | Small

    Vòng tay Daniel Wellington Classic Cuff Silver được thiết kế tỉ mỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp của đồng hồ DW. Nét đẹp trang nhã của Classic Cuff làm tôn lên kỹ thuật chế tác hoàn hảo đằng sau những thiết kế vượt thời gian của Daniel Wellington.

    Xem bài Review Vòng tay DW Classic Cuff.

    1.430.000 950.000